Firma Electrónica

Preguntas frecuentes: DNI electrónico / Certificado electrónico

O DNI electrónico serve para acreditar de forma física e dixital a identidade persoal do seu titular e permite a firma electrónica de documentos.

Tanto a firma como a acreditación electrónica teñen validez xurídica equivalente á que proporcionan a firma manuscrita e a acreditación física.

Para ampliar a información relativa ao DNI electrónico pode utilizar o Portal do Corpo Nacional de Policía: