Firma Electrónica

Plataforma Cl@ve

Cl@ve é un sistema orientado a unificar e simplificar o acceso electrónico dos cidadáns aos servizos públicos. O seu obxectivo principal é que o cidadán poida identificarse ante a Administración mediante claves concertadas (usuario máis contrasinal), sen ter que lembrar claves diferentes para acceder aos distintos servizos.

Cl@ve complementa os actuais sistemas de acceso mediante DNI-e e certificado electrónico, e ofrece a posibilidade de realizar firma na nube  con certificados persoais custodiados en servidores remotos.

Trátase dunha plataforma común para a identificación, autenticación e firma electrónica, un sistema interoperable e horizontal que evita ás Administracións Públicas ter que implementar e xestionar os seus propios sistemas de identificación e firma, e aos cidadáns ter que utilizar métodos de identificación diferentes para relacionarse electronicamente coa Administración.

Cl@ve permite que as aplicacións de administración electrónica poidan definir o nivel de aseguramiento na calidade da autenticación que desexan, en base aos datos que tratan e á clasificación de seguridade seguindo as recomendacións do Esquema Nacional de Seguridade (Real Decreto 3/2010, de de 8 xaneiro, polo que se regula o Esquema Nacional de Seguridade no ámbito da Administración Electrónica). O cidadán usuario dos servizos de administración electrónica pode entón escoller o identificador que desexa usar entre os dispoñibles para o nivel de aseguramiento requirido pola aplicación.

O sistema Cl@ve foi aprobado por Acordo do Consello de Ministros, na súa reunión do 19 de setembro de 2014.

Sistemas de identificación permitidos

Cl@ve contempla o uso de sistemas de identificación baseados en claves concertadas (sistemas de usuario e contrasinal) e certificados electrónicos (incluído o DNI-e).

No que respecta ás claves concertadas, Cl@ve admite dúas posibilidades de uso:

  • Cl@ve ocasional (Cl@ve PIN): sistema de contrasinal de validez moi limitada no tempo, orientado a usuarios que acceden esporadicamente aos servizos, que se corresponde co sistema *PIN24*H da AEAT.
  • Cl@ve permanente (Cl@ve Persoal): sistema de contrasinal de validez duradeira no tempo, pero non ilimitada, orientado a usuarios habituais. Correspóndese co sistema de acceso mediante usuario e contrasinal, reforzado con claves dun só uso por SMS, aos servizos de Seguridade Social. Este sistema será ademais o que permitirá o acceso ao cidadán á firma na nube.

Para poder utilizar estas claves concertadas e os servizos de firma na nube, os cidadáns deberán rexistrarse previamente no sistema, achegando os datos de carácter persoal necesarios.

Adicionalmente, Cl@ve está preparada para incorporar no futuro, conforme se vaian integrando no sistema de recoñecemento transfronteirizo de identidades electrónicas previsto na lexislación europea, mecanismos de identificación doutros países da Unión Europea.