Empreses

Protecció desocupació -Certific@ 2

MECANISMO RED - AVISO IMPORTANT
Es troba disponible la transacció de certific@ 2 per a l'enviament de fitxers de comunicació d'activitat de la protecció social vinculada al Mecanismo RED.
EN CAP CAS es poden comunicar períodes d'activitat (fitxers XML) per a la protecció social vinculada al Mecanismo RED a través de la transacció de certific@ 2 per als períodes d'activitat/inactivitat per ERTE i per a fixos discontinus, tractant-se de processos diferents. Aquest enviament erroni no generaria el pagament dels dies de protecció a les persones afectades pel Mecanismo RED.
Si s'haguessin enviat fitxers XML amb aquesta informació, per a la prestació RED, per la via de comunicació per ERTE, hauran de tornar-se a comunicar per la via correcta.