Empreses

Al·legacions: ETS amb beneficis

El Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) és l'organisme públic que gestiona la liquidació de les aportacions econòmiques a abonar per les empreses que efectuen acomiadaments col·lectius que afecten a treballadors de cinquanta o més anys, quan concorren les circumstàncies recollides en la Llei 27/2011.

El procediment de liquidació de l'aportació anual preveu una fase de liquidació provisional, susceptible d'al·legacions per l'empresa, després de la qual el SEPE emet la resolució definitiva.

Aquest formulari permet la presentació d'aquestes al·legacions.

L'accés a aquest servei requereix identificació mitjançant el sistema d'autenticació cl@ve a través de:

  • Certificat digital de persona física o DNI electrònic
  • Certificat digital de representant legal
  • Certificat digital de persona jurídica
  • Clau permanent