Empreses

Ocupació


"Projecte C23I2P1 Programa de suport a dones en els àmbits rural i urbà", en l'àmbit de Ceuta i de Melilla, per a l'exercici 2023: les sol·licituds hauran de presentar-se en el termini de 10 dies explicats des del primer dia hàbil del mes de febrer.

Inici de nou termini de presentació de sol·licituds del programa investigo  el 11 dia de novembre