Empreses

Formació per a l'ocupació

Per tasques de manteniment l'aplicació no va a estar disponible de l'a 17 el de 20 maig.


Procediment de concessió de subvencions tramitat en règim de concurrència competitiva la sol·licitud de la qual estarà disponible una vegada aprovada la corresponent convocatòria: