Empreses

Accés a entitats col·laboradores en la modalitat de Teleformació

Aquest és el punt d'accés perquè les entitats col·laboradores del Servei Públic d'Ocupació Estatal proporcionin els serveis i treballs convinguts en matèria de gestió de la modalitat de teleformació.

Disposa d'un accés per a responsables dels equips de treball adscrits a aquestes entitats col·laboradores, amb dues funcions:

A més, també disposa d'un accés per a la realització dels treballs encomanats a les entitats col·laboradores:

Com l'accés a aquestes funcions requereix autenticació, solament es permetrà amb la prèvia identificació del col·laborador, que ha de disposar dels corresponents permisos que per a la prestació dels serveis i la realització de les seves comeses li hagi atribuït el Servei Públic d'Ocupació Estatal.

Podeu identificar-vos mitjançant el DNI electrònic, certificat digital personal o una clau permanent proporcionada per la plataforma Cl@ve, que es basa en l'ús d'un codi d'usuari, el vostre DNI o NIE, i d'una contrasenya que s'estableix en el procés d'activació i que només ha de ser coneguda per vosaltres. Per accedir al procés d'activació cal que prèviament us hàgiu registrat en el sistema.