Persones

Recursos d'alçada

Esta NO és la via per a impugnar actes en matèria de prestacions o subsidis per desocupació (denegacions, quantia, termini, sancions...).

Tampoc és el mitjà per a presentar sol·licituds de prestacions per desocupació ni per a sol·licitar informació sobre la situació de la seua prestació.

Per a totes eixes qüestions s'aconsella acudir a la seua oficina d'Ocupació/Prestacions on li aclariran el que procedix.

Per a la interposició per via electrònica de recursos d'alçada la resolució de la qual correspon a la Ministra de Treball i Economia Social (p.i. en matèria del PROGRAMA PREPARA) hi ha un apartat de recursos en el Registre Electrònic/Seu Electrònica del Ministeri de Treball i Economia Social accessible en: