Persones

Programa d'autocálculo de la prestació

És una aplicació que permet al ciutadà simular, sobre la base de les dades que ell mateix introduïx en contestar unes breus i senzilles preguntes que li realitzarà el programa, la possible prestació a la qual podria tindre dret, la seua durada i import.

No té cap caràcter vinculant per al Servici Públic d'Ocupació Estatal (SEPE), ja que no es realitza cap comprovació sobre la veracitat o coincidència amb les dades que consten en les bases de dades del SEPE.

El seu accés és lliure, no s'exigix cap autenticació.

Les situacions que es contemplen en el programa són:

  • Prestació que puga correspondre per finalització de contracte (prestació contributiva o subsidi per desocupació per cotització insuficient).
  • Subsidi per desocupació per esgotament de la prestació contributiva.
FEDER