Persones

Gestió de la documentació del ciutadà

ATENCIÓ: L'enviament telemàtic de les sol·licituds de prestacions per desocupació es realitzarà a través dels llits habilitats en esta seu (sol·licitud i formulari de presolicitud). A través d'este tràmit no s'admetran aquestes sol·licituds, quedant sense efecte els enviaments que les continguen.

Tampoc s'admetran reclamacions prèvies per esta via.

A través d'esta opció pots adjuntar:

  • Documentació requerida: Aquella documentació sol·licitada pel SEPE per a acreditar i/o justificar la prestació.
  • Documentació que el ciutadà considere rellevant: Aquella documentació per a justificar o acreditar alguna variació o comunicació que afecte a la prestació.

Per a accedir és imprescindible disposar de certificat digital o DNIe o usuari i contrasenya obtinguda a través del sistema de Cl@ve.

En cas d'accedir amb usuari i contrasenya de Cl@ve, per a poder firmar el document electrònicament se li enviarà un missatge al número de telèfon mòbil que s'haja facilitat en el registre de Cl@ve. Per tant, és necessari disposar de telèfon mòbil per a finalitzar correctament el procés.

Per a més informació pots consultar la guia d'ús.