Persones

Consultes

A través d'este servici pots consultar l'estat de la teua prestació per desocupació relativa a les teues dades personals, sol·licituds, última prestació, rebuts de nòmines i denegacions.

Així mateix, podràs consultar les dades del certificat d'empresa que haja enviat l'empresa, així com obtindre una còpia del certificat d'empresa, en la qual haja cessat en la teua activitat laboral.

Per a accedir a este servici és necessari identificar-se amb certificat digital, DNI electrònic, usuari i contrasenya obtingut a través del sistema Cl@ve o pin al telèfon mòbil.

Per a més informació sobre els dits tràmits pots consultar la guia d'ús.

ATENCIÓ:

Si és vosté beneficiari d'una prestació per ERTE és possible que en consultar el rebut veja un cobrament indegut que no siga real i que desapareixerà quan es realitzen les regularitzacions corresponents. Pot trobar més informació en esta nota aclaridora sobre cobraments indeguts.

Projecte Cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional