Persones

Comunicació de variació de situació Personal, Familiar, Laboral o de Rendes

SOLAMENT PER A ACCESSOS A través DE CL@VE: Per a poder firmar un tràmit en el SEPE, ha d'haver-se realitzat el registre de nivell avançat en el sistema Cl@ve, bé de forma presencial, en una oficina davant un empleat públic habilitat a este efecte, o bé de forma telemàtica, prèvia autenticació del ciutadà mitjançant un certificat electrònic reconegut

A través d'este servici pots comunicar les variacions de dades i rendes personals i dels membres de la teua unitat familiar, sempre que sigues beneficiari de prestacions per desocupació en l'actualitat o ho hages sigut durant els últims sis mesos.

Per a accedir a este servici és necessari identificar-se a través de certificat digital, DNI electrònic o usuari i contrasenya obtingut a través del sistema Cl@ve.

Per a finalitzar els tràmits que requerixen firma, és imprescindible, quan s'accedix amb usuari i contrasenya cl@ve, disposar de telèfon mòbil i que coincidisca amb el registrat en cl@ve.

Per a més informació sobre cadascun d'estos tràmits, pots consultar les seues respectives guies d'ús.