Persones

Cita Prèvia

Imprescindible per a atenció en oficina de prestacions

Es recorda que per a la sol·licitud de prestacions és necessària la inscripció PRÈVIA com a demandant d'ocupació davant el Servici Públic d'Ocupació de la seua Comunitat Autònoma.
Només s'atendrà al ciutadà el nom del qual i DNI/NIE coincidisca amb el de la cita. El DNI/NIE serà sol·licitat per a verificar la seua identitat. Si és estranger no comunitari haurà d'aportar el TIE i el passaport.