Tràmits de demanda

Si el teu domicili pertany a l'àmbit d'una altra CCAA, hauràs de fer els tràmits de demanda en la Comunitat Autònoma corresponent, però podràs utilitzar igualment la resta de servicis que posa a la teua disposició Calme Electrònica del SEPE: buscar ofertes, fer-te el currículum, publicar els teus anuncis, gestionar les teues candidatures a ofertes a través de l'agenda, obtindre informació sobre com buscar treball, autorreconocerte la prestació per desocupació, autoocupació i més informació i servicis.