Persones

Registre de contractes de treballadors autònoms econòmicament depenents (TAED)

En què consistix?

El Registre de contractes de treballadors autònoms econòmicament depenents (Registre TAED) permet dur a terme telemàticament el procediment de registre dels contractes per a la realització de l'activitat econòmica o professional del treballador autònom econòmicament depenent.

Este registre ho poden efectuar el propi treballador autònom econòmicament depenent, el client o els professionals col·legiats que actuen en representació de tercers.

Què es necessita per a accedir?

La utilització d'este servici requerix disposar bé d'un  Certificat Digital bé d'un DNI electrònic.

Procediments

Model indicatiu de contracte TAED.

Puedes descargarte el  modelo de contrato  de trabajador autónomo económicamente dependiente, conforme al Anexo I del Real Decreto 197 / 2009 , de carácter meramente indicativo.

Regulació legal

Reial decret 1541 / 2011  de 31 de octubre, pel qual es desenvolupa la Llei 32 / 2010 , de 5 de agost, per la qual s'establix un sistema específic de protecció per cessament d'activitat dels treballadors autònoms.

Reial decret 197 / 2009  de 23 de febrer, pel qual es desenvolupa l'Estatut del Treball Autònom en matèria de contracte del treballador autònom econòmicament depenent i el seu registre i es crea el Registre Estatal d'associacions professionals de treballadors autònoms.

LLEI 20 / 2007 , de 11 de juliol, de l'Estatut del Treball Autònom.

 

Projecte Cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional