Persoas

Recursos de alzada

Esta NON é a vía para impugnar actos en materia de prestacións ou subsidios por desemprego (denegacións, contía, prazo, sancións...).

Tampouco é o medio para presentar solicitudes de prestacións por desemprego nin para solicitar información sobre a situación da súa prestación.

Para todas esas cuestións aconséllase acudir á súa oficina de Emprego/Prestacións onde lle aclararán o que procede.

Para a interposición por vía electrónica de recursos de alzada cuxa resolución corresponde á Ministra de Traballo e Economía Social(p.e. en materia do PROGRAMA PREPARA) hai un apartado de recursos no Rexistro Electrónico/Sede Electrónica do Ministerio de Traballo e Economía Social accesible en: