Persoas

Recurso extraordinario de Revisión

Esta non é a vía para impugnar actos en materia de prestacións ou subsidios por desemprego (denegacións, contía, prazo, sancións...) segundo o establecido na disposición adicional primeira da Lei 39 / 2015 , de de 1 outubro, de Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas, que impide que en materia de desemprego póidase interpor o recurso extraordinario de revisión, regulado no artigo 125 e seguintes da este Lei.

Tampouco é o medio para presentar solicitudes de prestacións por desemprego nin para solicitar información sobre a situación da súa prestación.

Para todas esas cuestións aconséllase acudir á súa oficina de Emprego/Prestacións onde lle aclararán o que procede.