Persoas

Solicitude de abono acumulado e anticipado da prestación contributiva por desemprego a traballadores estranxeiros que retornan ao seu país de orixe (APRE).

Condicións requiridas

Para a concesión do aboamento acumulado e anticipado da prestación contributiva por desemprego a traballadores estranxeiros que retornan ao seu país de orixe, vostede debe cumprir, ademais dos requisitos xerais, os seguintes:

  • Ter solicitada a prestación por desemprego de nivel contributivo e gozar do dereito a ela sen compatibilizala con traballo a tempo parcial. No caso de ter a prestación recoñecida, esta non debeu esgotarse ou extinguirse.

Vostede podería non ter dereito ao aboamento acumulado e anticipado de prestación contributiva por desemprego por no cumprir as anteriores condicións:

Desexa continuar? Se non desexa continuar, poderá acudir á súa oficina de emprego para ser atendido.