Persoas

Solicitude de subsidio por desemprego para traballadores eventuais do SEASS

Axuda continuación subsidio agrícola especial para maiores de anos. 52

Transcorrido un ano desde o recoñecemento inicial do dereito ou desde a continuación anual anterior, o traballador debe solicitar no prazo de quince días a continuación do subsidio, e noutro caso, a solicitude estará fóra de prazo e o dereito nacerá a partir do día seguinte á mesma.