Persoas

Trámites en liña

Axuda alta inicial subsidio agrícola especial para maiores de anos. 52

Con carácter xeral para acceder ao Subsidio agrícola especial para maiores de anos 52 o solicitante debe cumprir os seguintes requisitos:

  • Ter cumpridos 52 ou máis anos de idade.
  • Cumprir todos os requisitos do Subsidio agrícola, excepto o de acreditar xornadas cotizadas.
  • Cotizar ao SEASS ou ao antigo REASS ininterrompidamente como eventual agrario durante os últimos 5 anos anteriores á solicitude.
  • Reunir os requisitos de acceso a calquera prestación contributiva de xubilación no sistema da Seguridade Social, salvo a idade.
  • Ser perceptor do subsidio de desemprego para traballadores eventuais agrarios ininterrompidamente durante os últimos 5 anos.