Persoas

Solicitude de prestacións por desemprego

Condicións requiridas. Solicitude de subsidio por revisión de expediente de invalidez

Vde. seleccionou solicitar un subsidio por:

  • Revisión de expediente de invalidez

Para a concesión deste subsidio débense dar polo menos as seguintes condicións:

  • Estar en situación de desemprego.
  • Ser declarado plenamente capaz ou discapacitado parcial como consecuencia de expediente de revisión por melloría dunha situación de grande invalidez, incapacidade permanente absoluta ou total para a profesión habitual.
  • Non ter dereito á prestación contributiva por desemprego.

Vde. podería non ter dereito ao subsidio de desemprego por non cumprir as anteriores condicións.

¿Desexa continuar? Se non desexa continuar, poderá acudir á súa oficina de emprego para ser atendido