Persoas

Solicitude de subsidio por fixo descontinuo

Condicións requiridas. Solicitude de subsidio por fixo descontinuo

Vde. seleccionou solicitar un subsidio por:

  • Fixo descontinuo

Para a concesión deste subsidio débense dar polo menos as seguintes condicións:

  • Estar en situación de desemprego.
  • Ter a condición de traballador fixo descontinuo.
  • Non ter dereito á prestación contributiva por desemprego.

Vde. podería non ter dereito ao subsidio de desemprego por non cumprir as anteriores condicións.

¿Desexa continuar? Se non desexa continuar, poderá acudir á súa oficina de emprego para ser atendido.