Persoas

Solicitude de subsidio por desemprego

Condicións requiridas. Solicitude de subsidio por cotización insuficiente para prestación contributiva

Vde. seleccionou solicitar un subsidio por:

  • Cotización insuficiente para prestación contributiva

Para a concesión deste subsidio débense dar polo menos as seguintes condicións:

  • Estar en situación de desemprego.
  • Estar en situación legal de desemprego.
  • Ter polo menos tres meses cotizados, se ten responsabilidades familiares, ou seis meses se non as ten.
  • Non ter cuberto o período mínimo de cotización de 360 días para ter dereito a unha prestación contributiva.

¿Desexa continuar? Se non desexa continuar, poderá acudir á súa oficina de emprego para ser atendido.