Persoas

Solicitude de subsidio por desemprego

Condicións requiridas. Solicitude de subsidio por esgotamento de prestación contributiva con responsabilidades familiares

Vde. seleccionou solicitar un subsidio por:

  • Esgotamento de prestación contributiva con responsabilidades familiares

Para a concesión deste subsidio débense dar polo menos as seguintes condicións:

  • Estar en situación de desemprego.
  • Esgotar a prestación por desemprego de nivel contributivo.
  • Ter responsabilidades familiares. En caso contrario, pode consultar a axuda de esgotamento da prestación contributiva sen responsabilidades familiares.

Vde. podería non ter dereito ao subsidio de desemprego por non cumprir as anteriores condicións.

¿Desexa continuar? Se non desexa continuar, poderá acudir á súa oficina de emprego para ser atendido.