Persoas

Solicitude de subsidio por desemprego

Condicións requiridas. Solicitude de subsidio para liberado de prisión

Vde. seleccionou solicitar un subsidio por:

  • Liberado de prisión

Para a concesión deste subsidio, débense dar polo menos as seguintes condicións:

  • Estar en situación de desemprego.
  • Ser liberado de prisión tras permanecer privado de liberdade por un período mínimo de 6 meses. (Inclúense tamén os menores liberados dun centro de internamento e quen concluíse un tratamento de deshabituación da drogodependencia e vise remitida a súa pena privativa de liberdade.)
  • Non ter dereito á prestación contributiva por desemprego.

Vde. podería non ter dereito ao subsidio de desemprego por non cumprir as anteriores condicións.

¿Desexa continuar? Se non desexa continuar, poderá acudir á súa oficina de emprego para ser atendido.