Persoas

Solicitude de subsidio por desemprego

Axuda compatibilidade traballo tempo parcialCondicións requiridas. Solicitude de subsidio especial para maiores de 45 anos

Vde. seleccionou solicitar un subsidio por:

  • Subsidio especial maiores de 45 anos

Para a concesión deste subsidio, débense dar polo menos as seguintes condicións:

  • Estar en situación de desemprego.
  • Ter esgotada a prestación por desemprego de nivel contributivo.
  • Ter 45 anos ou máis na data de esgotamento da prestación contributiva por desemprego.
  • Ter esgotada unha prestación contributiva por desemprego de 720 días de duración.

Vde. podería non ter dereito ao subsidio de desemprego por non cumprir as anteriores condicións.

¿Desexa continuar? Se non desexa continuar, poderá acudir á súa oficina de emprego para ser atendido.