Persoas

Recoñecemento da prórroga de subsidios

SÓ PARA ACCESOS A través de CL@VE: Para poder asinar un trámite no SEPE, debe realizarse o rexistro de nivel avanzado no sistema Cl@ve, ben de forma presencial, nunha oficina ante un empregado público habilitado para o efecto, ou ben de forma telemática, previa autenticación do cidadán mediante un certificado electrónico recoñecido

Videoguía para solicitar el reconocimiento de tu prórroga de subsidio de desempleo

Esta guía de uso en formato video, muestra los pasos a seguir para solicitar el reconocimiento de tu prórroga de subsidio de desempleo, reconocido con anterioridad y no agotado

Aquí podes solicitar o recoñecemento da túa prórroga de subsidio de desemprego, recoñecido con anterioridade e non esgotado.

Este servizo permite solicitar e recoñecer o subsidio por desemprego, concedido inicialmente por un período de seis meses, que se vai prorrogando cada seis meses, ata alcanzar a súa duración máxima, sempre que se manteñan os requisitos inicialmente esixidos durante a súa percepción.

Para o recoñecemento da prórroga semestral necesitas:

  • Dispor de usuario e contrasinal obtido a través do sistema de cl@vecertificado dixital ou DNIe. Para finalizar os trámites que requiren firma, é imprescindible, cando se accede con usuario e contrasinal cl@ve, dispor de teléfono móbil e que coincida co rexistrado en cl@ve.
  • Inscrición como demandante de emprego no servizo de emprego autonómico ou, se reside en Ceuta ou Melilla, no Servizo Público de Emprego Estatal.
  • Declarar as cargas familiares.
  • Declarar que non se superan os límites de rendas establecidos.
  • A túa conformidade aos datos que dispomos.

Este servizo está dispoñible de 8:00 h a 20:00 h de luns a venres.

Se desexa información sobre outro tipo de prestacións do Servizo Público de Emprego Estatal podes atopala en Información  sobre outro tipo de prestacións ou contactar a través de Atención telefónica

FEDER