Persoas

Recoñecemento da prórroga de subsidios

SÓ PARA ACCESOS A través de CL@VE: Para poder asinar un trámite no SEPE, debe realizarse o rexistro de nivel avanzado no sistema Cl@ve, ben de forma presencial, nunha oficina ante un empregado público habilitado para o efecto, ou ben de forma telemática, previa autenticación do cidadán mediante un certificado electrónico recoñecido

Aquí podes solicitar o recoñecemento da túa prórroga de subsidio de desemprego, recoñecido con anterioridade e non esgotado.

Este servizo permite solicitar e recoñecer o subsidio por desemprego, concedido inicialmente por un período de seis meses, que se vai prorrogando cada seis meses, ata alcanzar a súa duración máxima, sempre que se manteñan os requisitos inicialmente esixidos durante a súa percepción.

Para o recoñecemento da prórroga semestral necesitas:

  • Dispor de usuario e contrasinal obtido a través do sistema de cl@vecertificado dixital ou DNIe. Para finalizar os trámites que requiren firma, é imprescindible, cando se accede con usuario e contrasinal cl@ve, dispor de teléfono móbil e que coincida co rexistrado en cl@ve.
  • Inscrición como demandante de emprego no servizo de emprego autonómico ou, se reside en Ceuta ou Melilla, no Servizo Público de Emprego Estatal.
  • Declarar as cargas familiares.
  • Declarar que non se superan os límites de rendas establecidos.
  • A túa conformidade aos datos que dispomos.

Este servizo está dispoñible de 8:00 h a 20:00 h de luns a venres.

Se desexa información sobre outro tipo de prestacións do Servizo Público de Emprego Estatal podes atopala en Información  sobre outro tipo de prestacións ou contactar a través de Atención telefónica

FEDER