Persoas

Modificación de datos bancarios

A través deste servizo podes modificar a conta corrente onde tes domiciliado o cobro da prestación por desemprego. Debes ser o titular da conta onde desexas recibir o pago da prestación.

Para acceder a este servizo é necesario identificarse a través de certificado dixital, DNI electrónico ou usuario e contrasinal obtido a través do sistema Cl@ve.

Para finalizar os trámites que requiren firma, é imprescindible, cando se accede con usuario e contrasinal cl@ve, dispor de teléfono móbil e que coincida co rexistrado en cl@ve.

Para máis información sobre o devandito trámite podes consultar a guía de uso.

FEDER