Persoas

Xestión da documentación do cidadán

ATENCIÓN: O envío telemático das solicitudes de prestacións por desemprego realizarase a través das canles habilitadas nesta sede (solicitude e formulario de presolicitud). A través deste trámite non se admitirán ditas solicitudes, quedando sen efecto os envíos que as conteñan.

Tampouco se admitirán reclamacións previas por esta vía.

A través desta opción podes achegar:

  • Documentación requirida: Aquela documentación solicitada polo SEPE para acreditar e/ou xustificar a prestación.
  • Documentación que o cidadán considere relevante: Aquela documentación para xustificar ou acreditar algunha variación ou comunicación que afecte á prestación.

Para acceder é imprescindible dispor de certificado dixital ou DNIe ou usuario e contrasinal obtido a través do sistema de Cl@ve.

En caso de acceder con usuario e contrasinal de Cl@ve, para poder asinar o documento electronicamente enviaráselle unha mensaxe ao número de teléfono móbil que se facilitou no rexistro de Cl@ve. Por tanto, é necesario dispor de teléfono móbil para finalizar correctamente o proceso.

Para máis información podes consultar a guía de uso.