Persoas

Declaración anual de rendas do subsidio de maiores de anos. 52

SÓ PARA ACCESOS A través de CL@VE: Para poder asinar un trámite no SEPE, debe realizarse o rexistro de nivel avanzado no sistema Cl@ve, ben de forma presencial, nunha oficina ante un empregado público habilitado para o efecto, ou ben de forma telemática, previa autenticación do cidadán mediante un certificado electrónico recoñecido

Videoguía para realizar a declaración anual de rendas

Esta guía de uso en formato vídeo, mostra os pasos a seguir para presentar a declaración anual de rendas do subsidio de maiores de anos.. 52

Aquí podes tramitar a túa declaración anual de rendas para continuar percibindo o subsidio no seguinte caso:

  • Subsidio para maiores de anos 52 ata a idade de xubilación.

Este servizo permite tramitar a declaración anual de rendas aos beneficiarios do subsidio de maiores de anos, 52 para continuar percibindo o subsidio, sempre que se manteñan os requisitos inicialmente esixidos durante a súa percepción.

Para a tramitación da declaración necesitas:

  • Dispor de usuario e contrasinal obtido a través de o sistema de cl@vecertificado dixital ou DNIe. Para finalizar os trámites que requiren firma, é imprescindible, cando se accede con usuario e contrasinal cl@ve, dispor de teléfono móbil e que coincida co rexistrado en cl@ve.
  • Inscrición como demandante de emprego no servizo de emprego autonómico ou, se reside en Ceuta ou Melilla, no Servizo Público de Emprego Estatal.
  • Declarar que non se superan os límites de rendas establecidos.
  • A túa conformidade aos datos que dispomos.

Este servizo está dispoñible de : 8 00 h a : 20 00 h de luns a venres.

Se desexa información sobre outro tipo de prestacións do Servizo Público de Emprego Estatal podes atopala en Información  sobre outro tipo de prestacións ou contactar a través de Atención telefónica

FEDER