Persoas

Comunicación de variación de situación Persoal, Familiar, Laboral ou de Rendas

SÓ PARA ACCESOS A través de CL@VE: Para poder asinar un trámite no SEPE, debe realizarse o rexistro de nivel avanzado no sistema Cl@ve, ben de forma presencial, nunha oficina ante un empregado público habilitado para o efecto, ou ben de forma telemática, previa autenticación do cidadán mediante un certificado electrónico recoñecido

A través deste servizo podes comunicar as variacións de datos e rendas persoais e dos membros da túa unidade familiar, sempre que sexas beneficiario de prestacións por desemprego na actualidade ou o fuches durante o últimos seis meses.

Para acceder a este servizo é necesario identificarse a través de certificado dixital, DNI electrónico ou usuario e contrasinal obtido a través do sistema Cl@ve.

Para finalizar os trámites que requiren firma, é imprescindible, cando se accede con usuario e contrasinal cl@ve, dispor de teléfono móbil e que coincida co rexistrado en cl@ve.

Para máis información sobre cada un destes trámites, podes consultar as súas respectivas guías de uso.