Persoas

Comunicación de variación de situación Persoal, Familiar, Laboral ou de Rendas

SÓ PARA ACCESOS A través de CL@VE: Para poder asinar un trámite no SEPE, debe realizarse o rexistro de nivel avanzado no sistema Cl@ve, ben de forma presencial, nunha oficina ante un empregado público habilitado para o efecto, ou ben de forma telemática, previa autenticación do cidadán mediante un certificado electrónico recoñecido

Videoguía para comunicar variación de situación persoal, familiar, laboral ou de rendas

Esta guía de uso en formato vídeo, mostra os pasos a seguir para comunicar as variacións dos teus datos e rendas persoais, e as dos membros da túa unidade familiar, a condición de que esteas a percibir algunha prestación por desemprego, ou che beneficiaches dela no últimos seis meses.

A través deste servizo podes comunicar as variacións de datos e rendas persoais e dos membros da túa unidade familiar, sempre que sexas beneficiario de prestacións por desemprego na actualidade ou o fuches durante o últimos seis meses.

Para acceder a este servizo é necesario identificarse a través de certificado dixital, DNI electrónico ou usuario e contrasinal obtido a través do sistema Cl@ve.

Para finalizar os trámites que requiren firma, é imprescindible, cando se accede con usuario e contrasinal cl@ve, dispor de teléfono móbil e que coincida co rexistrado en cl@ve.

Para máis información sobre cada un destes trámites, podes consultar a guía de uso.