Persoas

Cita Previa

Imprescindible para atención en oficina de prestacións

Lémbrase que para a solicitude de prestacións é necesaria a inscrición PREVIA como demandante de emprego ante o Servizo Público de Emprego da súa Comunidade Autónoma.
Só se atenderá ao cidadán cuxo nomee e DNI/NIE coincida co da cita. O DNI/NIE será solicitado para verificar a súa identidade. Se é estranxeiro non comunitario deberá achegar o TIE e o pasaporte.