Persoas

Baixa da prestación

SÓ PARA ACCESOS A través de CL@VE: Para poder asinar un trámite no SEPE, debe realizarse o rexistro de nivel avanzado no sistema Cl@ve, ben de forma presencial, nunha oficina ante un empregado público habilitado para o efecto, ou ben de forma telemática, previa autenticación do cidadán mediante un certificado electrónico recoñecido

Podes solicitar a baixa no cobro da prestación nas seguintes situacións: colocación por conta propia ou allea, xubilación, incapacidade temporal por enfermidade común, invalidez provisional ou permanente, invalidez permanente absoluta ou gran invalidez, maternidade/paternidade. Has de ter en conta que se a baixa no cobro da prestación é por colocación por conta propia ou allea e, ao finalizar dita colocación, reúnes os requisitos necesarios para acceder á prestación por desemprego, poderás renovar o dereito que suspendiches tras a este colocación.

Para acceder a este servizo é necesario identificarse a través de certificado dixital, DNI electrónico ou usuario e contrasinal obtido a través do sistema Cl@ve.

Para finalizar os trámites que requiren firma, é imprescindible, cando se accede con usuario e contrasinal cl@ve, dispor de teléfono móbil e que coincida co rexistrado en cl@ve.

Para máis información sobre o este trámite podes consultar a guía de uso.

FEDER