Persoas

Baixa da prestación

ATENCION: Se desexa solicitar algún dos novos dereitos aprobados no Real Decreto-lei 32 / 2020 , de de 3 novembro:

- Subsidio especial por esgotamento da súa prestación entre o 14 de Marzo e o 30 de Xuño de 2020
- Subsidio por desemprego excepcional para persoal técnico ou auxiliar do sector da cultura.
- Prestación contributiva por desemprego aos profesionais taurinos.


Só poderase realizar enchendo o Formulario para pre-solicitude individual de prestación por desemprego.

Podes solicitar a baixa no cobro da prestación nas seguintes situacións: colocación por conta propia ou allea, xubilación, incapacidade temporal por enfermidade común, invalidez provisional ou permanente, invalidez permanente absoluta ou gran invalidez, maternidade/paternidade. Has de ter en conta que se a baixa no cobro da prestación é por colocación por conta propia ou allea e, ao finalizar dita colocación, reúnes os requisitos necesarios para acceder á prestación por desemprego, poderás renovar o dereito que suspendiches tras a devandita colocación.

Para acceder a este servizo é necesario identificarse a través de certificado dixital, DNI electrónico ou usuario e contrasinal obtido a través do sistema Cl@ve.

Para finalizar os trámites que requiren firma, é imprescindible, cando se accede con usuario e contrasinal cl@ve, dispor de teléfono móbil e que coincida co rexistrado en cl@ve.

Para máis información sobre este procedemento pode consultar a guía de uso.

FEDER