Combinación de métodos

Para avaliar as miñas competencias profesionais pódense utilizar diferentes métodos que poden ser:

  • Observación no posto de traballo.
  • Simulacións.
  • Probas estandarizadas de competencia profesional.
  • Entrevista profesional.