Persoas

Consulta de datos de contratos dun traballador

En que consiste?

Esta web facilita de forma en liña a Consulta e no seu caso Impresión dos Datos dos Contratos de Traballo dun Traballador determinado, comunicados aos Servizos Públicos de Emprego.

A utilización deste servizo permite obter unha relación dos datos de contratos que se comunicaron desde o 1 de maio da 1997 os Servizos Públicos de Emprego. O traballador poderá pedir un período de datas de inicio da relación laboral determinado, podendo seleccionar para a consulta todos os contratos ou ben acoutar a procura indicando unha empresa concreta e/ou uns tipos de contrato determinados. Neste último caso non se admiten datas de inicio anteriores ao 4 de marzo de .. 2001

A relación de contratos obtida poderase imprimir, xerando un documento pdf denominado RELACIÓN DE COMUNICACIÓNS DA CONTRATACIÓN LABORAL DUN TRABALLADOR, onde se consignará a data e a hora, así como unha pegada electrónica de seguridade ao obxecto de que poida fornecer efectos ante terceiros.

Tamén se permitirá marcar cada unha das Comunicacións, xerando un documento pdf individual do contrato, con todos os datos comunicados de empresa, traballador, e contrato, no que igualmente se consignará a data, a hora e unha pegada electrónica de seguridade.

Esta consulta non se poderá obter se o traballador ten máis de contratos 210 no período solicitado

Que se necesita para acceder?

A utilización deste servizo require dispor ben dun Certificado Dixital ben dun DNI electrónico.

Proxecto cofinanciado polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional