Persoas

Rexistro de contratos de traballadores autónomos economicamente dependentes (TAED)

En que consiste?

O Rexistro de contratos de traballadores autónomos economicamente dependentes (Rexistro TAED) permite levar a cabo telematicamente o procedemento de rexistro dos contratos para a realización da actividade económica ou profesional do traballador autónomo economicamente dependente.

Este rexistro pódeno efectuar o propio traballador autónomo economicamente dependente, o cliente ou os profesionais colexiados que actúen en representación de terceiros.

Que se necesita para acceder?

A utilización deste servizo require dispor ben dun Certificado Dixital ben dun DNI electrónico.

Procedementos

Modelo indicativo de contrato TAED.

Podes descargarche o modelo de contrato de traballador autónomo economicamente dependente, conforme ao Anexo I do Real Decreto 197/2009, de carácter meramente indicativo.

Regulación legal

Real Decreto 1541/2011 de de 31 outubro, polo que se desenvolve a Lei 32/2010, de de 5 agosto, pola que se establece un sistema específico de protección por cesamento de actividade dos traballadores autónomos.

Real Decreto 197/2009 de de 23 febreiro, polo que se desenvolve o Estatuto do Traballo Autónomo en materia de contrato do traballador autónomo economicamente dependente e o seu rexistro e créase o Rexistro Estatal de asociacións profesionais de traballadores autónomos.

LEI 20/2007, de de 11 xullo, do Estatuto do Traballo Autónomo.

 

Proxecto cofinanciado polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional