Persoas

Rexistro de contratos de traballadores autónomos economicamente dependentes (TAED)

En que consiste?

O Rexistro de contratos de traballadores autónomos economicamente dependentes (Rexistro TAED) permite levar a cabo telematicamente o procedemento de rexistro dos contratos para a realización da actividade económica ou profesional do traballador autónomo economicamente dependente.

Este rexistro pódeno efectuar o propio traballador autónomo economicamente dependente, o cliente ou os profesionais colexiados que actúen en representación de terceiros.

Que se necesita para acceder?

A utilización deste servizo require dispor ben dun Certificado Dixital ben dun DNI electrónico.

Procedementos

Modelo indicativo de contrato TAED.

Puedes descargarte el  modelo de contrato  de trabajador autónomo económicamente dependiente, conforme al Anexo I del Real Decreto 197 / 2009 , de carácter meramente indicativo.

Regulación legal

Real Decreto 1541 / 2011  de de 31 outubro, polo que se desenvolve a Lei 32 / 2010 , de de 5 agosto, pola que se establece un sistema específico de protección por cesamento de actividade dos traballadores autónomos.

Real Decreto 197 / 2009  de de 23 febreiro, polo que se desenvolve o Estatuto do Traballo Autónomo en materia de contrato do traballador autónomo economicamente dependente e o seu rexistro e créase o Rexistro Estatal de asociacións profesionais de traballadores autónomos.

LEI 20 / 2007 , de de 11 xullo, do Estatuto do Traballo Autónomo.

 

Proxecto Cofinanciado polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional