Datos abertos

Catálogo de información pública

Reutilización da información do Servizo Público de Emprego Estatal

Desde esta páxina poderá acceder á información que se atopa publicada da iniciativa do RD 1495/2011, no que se desenvolve a Lei 3/2007 sobre Reutilización do a información do Sector Público.

Datos dispoñibles

Normativa

  • Directiva 2003/98/CE do Parlamento Europeo e do Consello, do 17 de novembro de 2003, relativa á reutilización da información do Sector Público.
  • Lei 37/2007, do 16 de novembro, sobre reutilización da información do Sector Público. Transpone a Directiva 2003/98/CE, do 17 de novembro de 2003.
  • Real Decreto 1495/2011, de de 24 outubro, polo que se desenvolve a Lei 37/2007, de de 16 novembro, sobre reutilización da información do Sector Público, para o ámbito do Sector Público Estatal.
  • Plan de medidas de impulso da reutilización da información 2013, do SERVIZO PÚBLICO DE EMPREGO ESTATAL

Envíanos a túa opinión

A túa opinión axúdanos a seguir mellorando. Pode facernos chegar as túas suxestións a través de Envíanos  a túa opinión.

Aviso legal

Serán de aplicación as condicións xerais de reutilización establecidas no artigo 7 do Real Decreto 1495/2011 polo que se desenvolve a Lei 37/2007. Pode consultar o detalle en Aviso  legal.