Datos abertos

Catálogo de datos do SEPE

Reutilización da información do Servizo Público de Emprego Estatal

A continuación se lista os datos reutilizables dispoñibles en datos.gob.es do Servizo Público de Emprego Estatal:

Envíanos a túa opinión

A túa opinión axúdanos a seguir mellorando. Pode facernos chegar as túas suxestións a través de Envíanos  a túa opinión.

Aviso legal

Serán de aplicación as condicións xerais de reutilización establecidas no artigo 7 do Real Decreto 1495/2011 polo que se desenvolve a Lei 37/2007. Pode consultar o detalle en Aviso  legal.