Combinació de mètodes

Per a avaluar les meues competències professionals es poden utilitzar diferents mètodes que poden ser:

  • Observació en el lloc de treball.
  • Simulacions.
  • Proves estandarditzades de competència professional.
  • Entrevista professional.