3 Participar en el procediment

Una vegada admès, he de realitzar 3 fases: