Acreditació

 • Si supere el procés de reconeixement, m'expedixen:
  • Una acreditació parcial de cadascuna de les UC que haja demostrat en el procés.
  • Un certificat de professionalitat si demostre competència en totes les UC de la qualificació per la qual he optat.
 • Les meues dades es transferixen a un registre nominal i per UC.
 • M'informen sobre els efectes de les acreditacions obtingudes.
  • La administración educativa convalidará los módulos profesionales asocidos a cada UC acreditada.
  • La administración laboral realizará la exención de los módulos formativos asociados a cada UC acreditada.