Acreditación

 • Se supero o proceso de recoñecemento, expídenme:
  • Unha acreditación parcial de cada unha das UC que demostrase no proceso.
  • Un certificado de profesionalidade se demostro competencia en todas as UC da cualificación pola que optei.
 • Os meus datos transfírense a un rexistro nominal e por UC.
 • Informar os efectos das acreditacións obtidas.
  • La administración educativa convalidará los módulos profesionales asocidos a cada UC acreditada.
  • La administración laboral realizará la exención de los módulos formativos asociados a cada UC acreditada.