Que vantaxes achégame a acreditación?

  • Obter unha acreditación oficial con validez en todo o territorio do Estado.
  • Conseguir acreditacións que me conduzan a un certificado de profesionalidade ou un título de formación profesional e a súa correspondencia entre eles.
  • Facer visibles as miñas competencias e valorar a miña experiencia coa axuda de diferentes profesionais.
  • Propoña un plan de adestramento individualizado que complete ou aumente as miñas habilidades profesionais.
  • Incrementar as miñas posibilidades de empregabilidade e mellora da miña cualificación.
  • Fomentar a mobilidade no mercado de traballo, tanto no ámbito nacional como no europeo.