Servizos Provinciais

Perfil de contratante e información sobre adxudicacións

A. Nome oficial e enderezo da autoridade contratante:

Dirección Provincial de León

B. Tipo de poder adjudicador:

Administración Pública - Administración General del Estado

C. Principais actividades da autoridade contratante:

Servizos Xerais das Administracións Públicas