Servizos Provinciais

Perfil de contratante Alava

Mesa de contratación (pdf - 49 KB.)

A. Denominación oficial e dirección do poder adjudicador:

Dirección Provincial de Alava

B. Perfil de contratante na Plataforma de Contratación do Estado

C. Tipo de poder adjudicador:

Administración Pública - Administración Xeral do Estado

D. Principais actividades do poder adjudicador:

Servizos Xerais das Administracións Públicas

E. Mesa de contratación :

Mesa de contratación (pdf - 49 KB.)

F. Histórico de licitacións :