Persones

Sol·licitud ajuda suplementària RAI per a víctimes de violència de gènere o domèstica. Pas 3 de 12

Ajuda

Amb caràcter general, per a accedir a l'ajuda suplementària de tres mesos de Renda Activa d'Inserció per canvi de residència per víctimes de violència de gènere o domèstica, heu de complir els següents requisits:

  • Complir els requisits i sol·licitar ser admès al programa de Renda Activa d'Inserció o ser-ne beneficiari per víctima de violència de gènere o domèstica.
  • Ser víctimes de violència de gènere o domèstica que per aquest motiu s'hagin vist obligades i acreditin canvi de residència durant els 12 mesos anteriors a la sol·licitud d'admissió al programa de Renda Activa d'Inserció o durant la permanència en aquest.