Empreses

Altres tràmits i procediments

AVÍS IMPORTANT: Aquest tràmit és exclusivament per formular queixes i suggeriments.

Per a la presentació de recursos o al·legacions davant el SEPE per part de les empreses o els seus representants, haurà de, de no existir llera o formulari específic en el procediment, remetre's escrit a través del Registre Electrònic a l'Adreça Provincial o a la Sotsdirecció General del Servei Públic d'Ocupació Estatal que correspongui.